LIVETS BEGIVENHEDER

Dåb, konfirmation, bryllup og begravelse er nogle af livets store begivenheder. Læs mere om, hvad det betyder, hvad I skal gøre og hvor I kan henvende jer.

Aktiviteter

Tornby og Vidstrup kirker er hjemsted for mange spændende aktiviteter for både store og små - både søndage og hverdage. Her på siden kan du læse mere om alt fra babysalmesang til kirkefrokost, højskoleaftener og musikgudstjenester.
 Vi glæder os til at se dig i kirken og i sognegården!

Velkommen

Tornby og Vidstrup kirker ligger højt mod nord og omgivet af vidunderlig og til tider barsk natur. Her er højt til loftet og masser af frisk luft, og sådan ønsker vi også at være kirke. Med nærvær, liv og lys  - med plads til alle og med rum både for traditionelle og nye fællesskaber.

Tornby-Vidstrup kirker Afskedsgudstjeneste

I anledningen af at pastor Line Skovgaard Pedersen har

fået embede som sognepræst i Hurup-Helligsø-Gettrup

pastorat og tillige som provst for Sydthy provsti inviterer

menighedsrådet til afskedsgudstjeneste søndag den 29. januar 2017

kl. 10.30 i Tornby kirke og

kl. 14.00 i Vidstrup kirke

Kl. 15.00 vil der være afskeds samvær i Tornby-Vidstrup

Sognegård, hvor alle interesserede vil være velkomne.

Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe.

Tilmelding til Birthe Jensen tlf. 9897 7253/ 2339 3253 eller

Lene Olesen tlf. 2287 0013 senest torsdag den 26. januar

2017.

Præsten i Tornby-Vidstrup sogne skal være sognepræst og provst i Sydthy

Sognepræst Line Skovgaard Pedersen forlader Tornby-Vidstrup sogne pr. 1. februar 2017 for at tiltræde stillingerne som henholdsvis sognepræst i Hurup-Helligsø-Gettrup pastorat og provst for Sydthy provsti.

Line Skovgaard Pedersen har været sognepræst i Tornby-Vidstrup sogne siden 2007.

Tornby-Vidstrup menighedsråd har taget initiativ til opslag af den ledige præstestilling, der forventes besat i løbet af foråret 2017

Indtil en ny præst er indsat i Tornby-Vidstrup sogne vil konfirmanderne blive undervist af sognepræsten i Horne-Asdal - Lea Hoff Ringgård Lauridsen. Øvrige tjenester vil blive varetaget af sognepræst Susan Bisgaard Storm, Hirtshals, i det omfang hendes pligter i Hirtshals tillader det.

    En ny hjemmeside er på vej!

    Da vi snart implementerer et nyt kalendersystem og en ny hjemmeside opdateres denne side kun nødtørftigt.

    Kalender