Tilmelding til konfirmationsforberedelse 2016-2017

 Tilmelding til konfirmationsforberedelse

Eleverne i Hirtshals skoles 7. klasse i skoleåret 2016-2017 kan tilmelde sig konfirmationsforberedelsen herunder.

Elever fra andre skoler kan også tilmeldes her, hvis de ønsker at følge konfirmandundervisningen og/eller blive konfirmeret i en af kirkerne, der er nævnt på denne side.


Der er herunder mulighed for at tilmelde sig konfirmationen i Hirtshals, Emmersbæk, Horne, Asdal, Tornby eller Vidstrup kirke. Som udgangspunkt skal eleven tilmeldes konfirmationsforberedelsen i den kirke, familien har som sognekirke. 

Udfyld formularen herunder og tryk på send knappen, hvis du ønsker at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelsen.

Bemærk at konfirmandens cpr nr af sikkerhedshensyn skal noteres i to linier - først med fødselsdato og nedunder med de sidste fire cifre (nr.)

Du kan skifte til næste felt ved hjælp af Tabulator-tasten!

konfirmandens navn må offentliggøres
moders navn må bringes i konfirmandlisten
Faders navn må bringes i konfirmandlisten
Ønsker konfirmation i:
------------------------------------------------------------------------------------------
Hvis tilladelse er givet, videresendes ovenstående oplysninger til konfirmandlisten, som udgives af Martensens bogtrykkeri.
Dåbsoplysninger
fotos af konfirmanden må gerne offentliggøres
Kontaktoplysninger må gerne benyttes af præsten også efter konfirmationen

Konfirmationer 2017

I 2017 er konfirmationerne som sædvanligt Bededag - dvs. den 12. maj.