Tilmelding til konfirmationsforberedelse 2017-2018” opdateres snarest. Evt. spørgsmål kan rettes til sognepræst Sara Dommerby Toft (51670666 / sdt@km.dk).) Der er konfirmation St. Bededag, d. 27. april 2018. 

konfirmandens navn må offentliggøres
moders navn må bringes i konfirmandlisten
Faders navn må bringes i konfirmandlisten
Ønsker konfirmation i:
------------------------------------------------------------------------------------------
Hvis tilladelse er givet, videresendes ovenstående oplysninger til konfirmandlisten, som udgives af Martensens bogtrykkeri.
Dåbsoplysninger
fotos af konfirmanden må gerne offentliggøres
Kontaktoplysninger må gerne benyttes af præsten også efter konfirmationen

Kalender

Ingen begivenheder fundet.