Nyt fra menighedsrådet

Ny sognepræst pr. 1. juli 2017

Ny sognepræst i Tornby og Vidstrup sogne bliver Sara Dommerby Toft. Sara Dommerby Toft blev Cand. teol. i 2012 og har bl. a. været hjælpepræst i Vrå valgmenighed, sognepræst i Dronninglund-Dorf pastorat og senest konst. Sognepræst (kbf.) i Løkken Storpastorat. Sara er 39 år, gift og mor til 3 piger i alderen 3 til 12 år.

Sara er født og opvokset i en præstefamilie – først i Klim ved Thisted og senere i Rødding i Sønderjylland.

Sara Dommerby Toft indsættes i embedet

Onsdag d. 28. juni 2017 kl. 16.30 i Vidstrup kirke og kl. 17.45 i Tornby kirke

Tidspunket for indsættelsen er valgt af provsten under hensyn til afvikling af ferie og heraf følgende dækning af kirkelige handlinger i berørte kirker.

Ny organist og korleder

Der er ansat nyt organist- og korlederteam fra 1. juni 2017. Valget faldt på Anita Hyldgård Samsing og Freddy Samsing, der begge bor i Ålbæk/Frederikshavnområdet. Anita bliver ansvarshavende organist og korleder, mens Freddy Samsing primært vil fungere som organist.

Anita H. Samsing er uddannet som organist med kirkemusikalsk Diplomeksamen fra Det Fynske Musikkonservatorium i 1997. Hun har været ansat som organist og korleder ved en række kirker, f. eks. Vissenbjerg kirke på Fyn (med Børnekor og Pigekor), Thomas Kingos kirke, Odense (med fastansatte voksne sangere), Hjallese kirke i Odense (med ca. 65 amatørsangere fordelt på Børnekor, Pigekor (Søndagskor) og blandet Voksenkor). Siden 2011 har hun været ansat i en halvtidsstilling ved Frederikshavn kirke, hvor hun bl.a. ledte kirkens kor. Denne ansættelse ophører, når hun tiltræder ved Tornby og Vidstrup kirker d. 1. juni 2017.

Udover organistuddannelsen har Anita H. Samsing en kandidatuddannelse som pianist fra Det Jyske Musikkonservatorium. Hun deltog i 1993 i den landsdækkende Steinway-konkurrence, hvor hun vandt 1. prisen. Anita spiller jævnligt koncerter, både alene og sammen med bl.a. Nickie Johansson, sopran, med hvem hun har Duo Samsson. Anita underviser også, bl.a. som klaverlærer på Frederikshavn Musikskole.

For at Anita kunne have mulighed for at dyrke undervisnings og koncertaktiviteter har hun søgt stillingen sammen med Freddy Samsing, der også er organist (pensioneret).

Freddy Samsing har bl.a. været domorganist i Odense og Roskilde og konservatorielærer gennem flere årtier. Til organiststillingerne har der også været tilknyttet korarbejde. Ved Odense Domkirke var der et semiprofessionelt kor på 12 korister med koncertforpligtelse.

Freddy Samsing Stiftede i 2013 den vendsysselske trio, Trio Gente, bestående af fløjte, nøgleharpe og guitar. De optræder i øvrigt under Vendsyssel Festival ved en koncert i Vidstrup Kirke den 2. august. Freddy spiller desuden i Hirtshals Spillemandslaug og har med disse 2 grupper optrådt ved koncerter og festivaler i Danmark, Norge og Sverige. 

Det nye organist og korlederteam medvirker første gang ved gudstjenesten d. 4. juni 2017 kl. 10.30 (Pinsedag) i Tornby kirke.

Efter gudstjenesten er der samvær i sognegården, hvor vi byder velkommen til Anita Hylgaard Samsing og Freddy Samsing. Samtidig siger vi tak til Mette Harbo Arleth for hendes indsats som korleder i det forløbne år.

Af hensyn til traktementet er der tilmelding til Birthe Jensen tlf. 98 97 72 53/ 23 39 32 53 senest fredag den 2. juni 2017.

Kalender