Konfirmander

I år begynder konfirmanderne først deres undervisning i oktober – nærmere bestemt torsdag d. 5.oktober kl. 8.10-10.00.

I den anledning holder vi indskrivningsgudstjeneste søndagen efter, dvs. d. 8.okt. kl. 10.30 i Tornby kirke. Selve gudstjenestene er åben for alle, men særligt konfirmanderne og deres forældre er blevet indbudt, og vi vil gøre lidt ekstra ud af, hvordan man gør til gudstjenesten (hvornår man rejser sig, hvor man finder salmerne i salmebogen osv.). Hvis man ikke lige er vant til at gå i kirke hver søndag, men gerne vil have en lille indføring i gudstjenesten, er man også velkommen. Efter gudstjenesten er der informationsmøde for konfirmander og forældre i sognegården.

Samme dag er der almindelig gudstjeneste i Vidstrup kl. 9.00.

Alle er velkomne.

Tilmelding til konfirmationsforberedelse 2017-2018” opdateres snarest. Evt. spørgsmål kan rettes til sognepræst Sara Dommerby Toft (51670666 / sdt@km.dk).) Der er konfirmation St. Bededag, d. 27. april 2018. 

konfirmandens navn må offentliggøres
moders navn må bringes i konfirmandlisten
Faders navn må bringes i konfirmandlisten
Ønsker konfirmation i:
------------------------------------------------------------------------------------------
Hvis tilladelse er givet, videresendes ovenstående oplysninger til konfirmandlisten, som udgives af Martensens bogtrykkeri.
Dåbsoplysninger
fotos af konfirmanden må gerne offentliggøres
Kontaktoplysninger må gerne benyttes af præsten også efter konfirmationen

Kalender

Ingen begivenheder fundet.