NØJ…DET’ FOR BØRN

 Lørdag, d. 5. januar kl. 10.00-11.15: Tumlingesang

Babysalmesang: NYT HOLD BEGYNDER                                                                                       

Torsdag, d. 10. januar kl. 10.00 – 11.15. TILMELDING NØDVENDIG.                                

Herefter de følgende torsdage frem til d. 10. marts.

Tirsdag, d. 15. januar kl. 9.30: vuggestuen/dagplejere. Kl. 10.30: børnehave                                           

Tirsdag, d. 29. januar kl. 9.30: vuggestuen/dagplejere. Kl. 10.30: børnehave   

 

BØRNEARBEJDET

Vi har så mange dejlige børn i Tornby og Vidstrup, og heldigvis kommer de fleste i kirken i løbet af året til mindst et arrangement. Vi tilstræber, at børnene får et naturligt forhold og kendskab til kirken. Det må gerne være ligeså naturligt for børn at komme ind i kirken, som f.eks. at gå tur i plantagen.

 

BABYSALMESANG

For babyer mellem 2 og 10 mdr. har vi nu haft i ca. 9 år. Dejligt, at den altovervejende del af babyer deltager. Vi har et hold med start i Tornby i slutningen af august og frem til efterårsferien, og fra januar og frem til midt i marts. De seneste 5 år har jeg (Hanne) også haft babysalmesang i Horne kirke, og der er der babysalmesang i de måneder, hvor der ikke er i Tornby. Sagt på en anden måde: Vi tilbyder sammen med Horne-Asdal sogne babysalmesang fra august og til midt i maj på skift mellem sognene. Det har rigtig mange benyttet sig af, og man er velkommen til at deltage begge steder og på flere hold – dog har nye babyer altid fortrinsret. Holdene er på 7-12 babyer.

I sommer har vi haft ”babyboom”: aldrig før er der født så mange på så kort tid. Til gengæld blev der ikke født nogen sidste efterår, hvilket heller ikke er sket de sidste 10 år.

TUMLINGESANG

Lørdag for de 1 - 3/4-årige, og det er så vidt muligt den 1. lørdag i måneden. Man tilmelder sig pr. gang. Vi synger og spiller på små instrumenter. Det varierer meget, hvor mange vi er. Nogle gange er der kun 5 børn og andre gange 15.

Pt. er den aldersgruppe mindre end tidligere (vuggestue/dagplejere har tilsammen her i efteråret 13 børn, hvor der for 1½ år siden var 28). Jeg forsøger at tilpasse til hvilke børn, der er, og måske bliver der lidt færre tumlige-lørdage det næste års tid.

SPIL-LOPPERNE: NYT-NYT-NYT

I aldersgruppen 4-5-6 år er der pt. rigtig mange børn. Som forsøg her i efteråret prøver vi 3 torsdage at mødes kl. 16.00.  Disse torsdage vil vi selvfølgelig synge og spille, men der vil indholdsmæssigt være lidt mere ”søndagsskole” f.eks. Jonas i hvalens mund, og om Jesus, der kan gå på vandet og trylle!

Der er pt. flere på barselsorlov (og som deltager i babysalmesang), der også har et børnehavebarn. De vil hjælpe med at få børnene fra børnehaven til kirken de dage, og børnene kan så afhentes i kirken bagefter. Måske kan også nogle arbejdende forældre nå frem og deltage. Af hensyn til børnene må det ikke ligge for sent på dagen.   

BØRNESANG & FÆLLESSPISNING

Aldersgruppen er fra 0 til 8/9 år og er for alle børn med familier. Vi mødes i kirken, og vores præst, Sara, deltager denne dag med en fortælling. Vi synger selvfølgelig også, og efterfølgende går vi i sognegården og spiser sammen. Vi slutter inden kl. 19.00, så alle kan nå hyggefredag også hjemme.

Hvor mange gange vi har sådan en fredag, svinger også meget. Med de mange tilbud, der er med fællesspisning i Tornby, har vi pt. skåret lidt ned på antallet i årets løb til 2-3 gange, og i stedet kommer der så nye tilbud.

Ved alle ovennævnte børnearrangementer deltager forældre sammen med børnene.  Men derudover har vi tilbud til:

VUGGESTUE/DAGPLEJE & BØRNEHAVE

Alle børn i Tornby og Vidstrup hører dagligt kirkeklokken og det, at de kommer ind i kirken og får et naturligt forhold til at komme der, er hovedformålet med timerne. Vi synger årstids-sange og et par rytmiske salmer - og spiller og leger. Jeg har fokus på den kulturbærende i, at børnene kommer indenfor kirkedøren. Vi har ikke ”søndagsskole” som sådan disse dage, men sang/spille-glæde og hygge. Sjovt nok fortæller forældre ofte, at børnene hjemme foreslår, at de (= mor og far) skal med op i kirken! – Så nu tager børnene forældrene med. 

Jeg er altid MEGET glad for at høre, hvad børnefamilierne har af ønsker. Alle tilbud - udover babysalmesang- er kommet i stand netop efter ønsker fra forældrene.

Til slut vil jeg gerne udtrykke min glæde og taknemlighed over den store opbakning, der er til børnearbejdet; både fra forældrene, men også fra menighedsrådet og de frivillige, der gør det hele muligt.  Det er et privilegium at få lov at have et så glædesfyldt arbejde, som det er, at følge børn de første mange år af deres liv.

Hanne J

 

I Tornby-Vidstrup kirker har vi flere musik-tilbud til de 3.mdr til ca. 7 årige børn (førskolebørn). Det er gratis at deltage. Sang og musik er bl.a. et godt middel til at styrke sammenholdet mellem børn og voksne, ja, mellem os alle.  

Kalender

Ingen begivenheder fundet.