Dåb

Ring til præsten eller kirkekontoret og aftal hvilken søndag det skal være.

Sognepræst Sara Dommerby Toft (tlf. 51 670 666)

Hirtshals Kirkekontor, tlf. 9625 1100.

Inden dåben vil præsten normalt komme på besøg og fortælle om ritualet og dåbens betydning.

Hvad er dåb?

Dåben er adgangsbilletten til den kristne kirke og til medlemsskab af Folkekirken. Dåben er Guds løfte til os om, at han ser på os som sine børn.

I "gamle dage" blev barnet dykket helt ned i vand. Efter reformationen gik man over til kun at overøse barnets hoved med tre håndfulde vand "i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn", men symbolikken er den samme. Dåben ligner en drukning, det mørke vand lukker sig over hovedet på barnet og truer med at opsluge det. Men det bliver trukket op af vandet og "genfødes til et levende håb" som Guds barn.

I forbindelse med dåb synger vi ofte Svein Ellingsens dåbssalme "Fyldt af glæde over livets under" (DDS 448). Det er en nyere salme, der handler om, hvordan det er at komme som forældre og lægge sit barn i Guds hænder, sådan som det sker ved dåben. DDS 448, vers 4: "Ved dit værk, ved kærlighedens vilje, er vi født på ny til liv i Kristus, til et åbent liv i tro og tillid."

Hvorfor har vi barnedåb?

Vi holder barnedåb af flere årsager. Men den vigtigste grund er nok, at vi gerne vil holde fast i, at overfor Gud er vi alle børn, uanset hvor gamle vi er. Vi bliver aldrig gamle nok eller kloge nok eller uddannede nok til at forstå det med Gud og mennesker. Det eneste vi kan er at tage imod Guds kærlighed, og det er nemmest at se, når det er et lille, hjælpeløst barn, der bliver båret til dåben.

Hvor gammelt skal barnet være?

Fra gammel tid var det skik, at barnet skulle døbes allerede søndagen efter, at det var født. Dengang var spædbørnsdødeligheden høj, og man var bange for, at barnet skulle dø, før det var blevet døbt. Da barnets mor stadig lå i barselssengen, kunne man få en anden kvinde til at bære barnet til dåben. Denne kvinde kaldte man gudmor.

Nu om dage venter de fleste med at få barnet døbt til det er 2-4 måneder gammelt.

Det skal dog understreges, at man kan blive døbt, uanset hvilken alder, man har!

 

Hvad er en fadder?

En fadder er et vidne til dåben. Derfor skal en fadder som minimum være til stede ved dåben. Desuden lover fadderne at tage sig af, at barnet bliver "opdraget i den kristne tro", hvis forældrene dør eller barnet af anden grund kommer til at stå alene. Forældrene lover faktisk også at sørge for, at barnet bliver gjort bekendt med den kristne tro. Det betyder fx at læse historier fra Bibelen for barnet og at lære barnet at bede Fadervor.

Der skal være mellem 2 og 5 faddere. Gudmoren eller gudfaren (dvs den, der bærer barnet, hvis det ikke er faren eller moren) tæller også som fadder. Kirkekontoret skal have navne og adresser på alle fadderne.

En fadder behøver ikke at være medlem af Folkekirken. De eneste krav, der stilles til en fadder, er, at han/hun er døbt, at han/hun skal have nået konfirmationsalderen (men ikke nødvendigvis være konfirmeret), og at han/hun indvilliger i at forestå opdragelsen i den kristne tro, hvis forældrene dør før barnet bliver voksent.

Sådan foregår dåben

En dåb i Tornby eller Vidstrup kirke er en del af søndagens gudstjeneste. I bærer barnet ind ved gudstjenestens begyndelse, og deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden.
Når det er blevet tid til selve dåben, går forældrene med barnet og fadderne frem til døbefonten. Børn blandt dåbsgæsterne bliver også opfordret til at komme med op til døbefonten, så de kan se, hvad der sker.
Præsten starter med at bede en bøn. Den bliver efterfulgt af dåbsbefalingen og beretningen om ”Lad de små børn komme til mig”. Så taler præsten direkte til barnet, og tegner kors for ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud.
Derefter kommer vi til den del, hvor den der bærer barnet skal sige noget.


  • Præsten spørger: ”Hvad er barnets navn”. Den, der bærer barnet, svarer.

  • N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!

  • Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja!

  • Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja!

  • Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja!

  • Vil du døbes på denne tro? - Ja!

Præsten øser lidt vand på barnets hoved tre gange – for Gud, søn og Helligånd – og velsigner barnet. Og måske hjælper en ældre søster eller bror med at tørre barnets hoved.

Til sidst holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelser som vidner til dåben og de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og oplære det i den kristne tro.

Så fortsætter gudstjenesten. I går som dåbsfamilie ud af kirken sammen med præsten.
Hvis I har brug for det under gudstjenesten, er der mulighed for at gå ud i våbenhuset, hvor I kan trøste, skifte ble eller hvad der nu er brug for med sådan en lille størrelse.

Gudstjenesten varer ca. 1 time.

Fotografering

Man er velkommen til at fotografere inde i kirken efter gudstjenesten. Yderligere fotografering aftales med præsten. 


Kalender