Nyt menighedsråd i Tornby-Vidstrup

For første gang i 78 år var der den 8. november afstemningsvalg i Tornby sogn, mens valget i Vidstrup blev afgjort ved aftalevalg/fredsvalg.

Ved afstemningen i Tornby sogn blev Karen Djernes Thomsen genvalgt fra det afgående menighedsråd, mens der var nyvalg til Henrik Holst Hegelund, Lene Olesen og Alfred Jokumsen.

I Vidstrup fortsætter Birthe Jensen og Hanne Melgaard, og dertil kommer Jørgen Clasen og Anne-Kristine Nielsen, der også er nye i menighedsrådet.

Det nye menighedsråd for Tornby-Vidstrup sogne har på sit møde d. 22. november 2016 konstitueret sig med følgende fordeling af poster:

 

Formand: Henrik Holst Hegelund

Næstformand: Jørgen Clasen

Kasserer: Birthe Jensen

Sekretær og PR-ansvarlig: Alfred Jokumsen

Kontaktperson: Jørgen Clasen

Kirkeværge i Tornby: Karen Djernes Thomsen

Kirkeværge i Vidstrup: Anne-Kristine Nielsen

Sognegårdsansvarlig: Lene Olsen

Bygningskyndig: Preben Lind Thomsen

Underskriftsberettiget: Henrik Hegelund og Birthe Jensen

Valgbestyrelse: Henrik Hegelund (Formand), Jørgen Clasen og Karen Djernes Thomsen

Aktivitetsudvalg: Hanne Melgaard (formand)

Det nye menighedsråd - valgresultater

Kalender