Ansatte

Adresseliste

Kirkerne på nettet:

www.tornby-vidstrup-sogne.dk

www.Facebook.com/TornbyOgVidstrupKirker

Graver:

Elisabeth Iversen (ansvarlig Tornby og Vidstrup)

Tlf. 5167 0668

Email: tornbygraver@gmail.com

Træffes mandag-fredag

Kirketjener:

Majbritt Kjølholm Jensen

Tlf. 5167 0667

Kirkesanger ved begge kirker:

Hanne Sørensen

Tlf. 9892 0152 eller 2484 9892

Mandag er fridag

Organist ved begge kirker:

Flemming Dreisig

Tlf. 2462 1112

Korleder:

Mette Harbo Arleth

Tlf. 2673 7051

Email: harbo@rleth.dk

Sognepræst:

Line Skovgaard Pedersen

Skovfyrvej 17, Tornby

Tlf. 9897 7512 eller 5167 0666

Email: lspe@km.dk

Mandage: se præsternes vagttelefon

Menighedsrådets formand:

Henrik Holst Hegelund,

Bøjen 4, Tornby

9850 Hirtshals

Tlf. 6053 0022

E-mail: Henrik.Hegelund@skolekom.dk

Kirkeværge Tornby:

Karen Djernes Thomsen

Gl. Skolevej 20, Tornby

9850 Hirtshals

Tlf. 2339 4605

E-mail: karendjernesthomsen@gmail.com

Kirkeværge Vidstrup:

Anne-Kristine Nielsen

Vidstrup Parallelvej 1, Vidstrup

9800 Hjørring

Tlf. 6073 8055

E-mail: parallelvej@nielsen.mail.dk

Sognegårdsansvarlig:

Lene Olesen

Købstedvej 34, Tornby

9850 Hirtshals

Tlf. 2287 0013

E-mail:jens.olesen@mail.tele.dk

Sognegård:

Nejstgårdvej 2, Tornby

Kirkekontor:

Hirtshals Kirkekontor

Kirkegade 14, Hirtshals

Tlf. 9625 1100

Åbningstider:

Mandag – fredag kl. 10 – 13 samt torsdag kl. 16 – 17

Præsternes vagttelefon:

Tlf. 9894 1012

Kalender