Tornby-Vidstrup Menighedsråd

Formand

Henrik Holst Hegelund,

Bøjen 4, Tornby

9850 Hirtshals

Tlf. 6053 0022

E-mail: Henrik.Hegelund@skolekom.dk

Kirkeværge I Tornby

Karen Djernes Thomsen

Gl. Skolevej 20, Tornby

9850 Hirtshals

Tlf. 2339 4605

E-mail: karendjernesthomsen@gmail.com

Kirkeværge i Vidstrup

Anne-Kristine Nielsen

Vidstrup Parallelvej 1, Vidstrup

9800 Hjørring

Tlf. 6073 8055

E-mail: parallelvej@nielsen.mail.dk

Sognegårdsansvarlig

Lene Olesen

Købstedvej 34, Tornby

9850 Hirtshals

Tlf. 2287 0013

Email: jens.olesen@mail.tele.dk

Kontaktperson

Jørgen Clasen

Vidstrup Parallelvej 21, Vidstrup

9800 Hjørring

Tlf. 2541 4644

E-mail: clasen2009@hotmail.com

Aktivitetsudvalg

Hanne Melgaard (formand)

Bag Volden 8, Vidstrup

9800 Hjørring

Tlf. 6127 4058

E-mail: bagvolden8@has.dk

Kasserer

Birthe Jensen

Gl. Hirtshalsvej 49, Vidstrup

9800 Hjørring

Tlf. 2339 3253

E-mail: john-jensendk@ofir.dk

Sekretær og PR-ansvarlig

Alfred Jokumsen

Bjergfyrvej 37, Tornby

9850 Hirtshals

Tlf. 2136 2785

E-mail: ajo@aqua.dtu.dk

 

 

Kalender