Gudstjenester i marts 2021:

Vi holder forkortet

SØNDAGSGUDSTJENESTE MED ALTERGANG

hver søndag

i Tornby eller Vidstrup

&

MUSIK-GUDSTJENESTE

PÅ ONSDAGE

KL.10.30 I TORNBY KIRKE

med oplæsning af poesi

 og god musik, der passer til årstiden:

Onsdag d.10.marts kl.10.30

Onsdag d.17.marts kl.10.30

Onsdag d.24.marts kl.10.30

 

Dette års konfirmationer udskydes pga. corona

Vi har konfirmation i Tornby kirke

Lørdag d. 21.aug. kl.10.30

 

Kirkerne er åbne

men under særlige restriktioner frem til udgangen af februar:

-ingen sang

-gudstjenester på højst 30 min.

-7,5 kvm. pr. person

-altergang under skærpede forhold

Der er gudstjeneste

31.januar kl. 10.30 i Tornby

7.februar kl. 10.30 i Tornby

Tir. 9.februar musikgudstjeneste 10.30 i Tornby

14.febuar kl. 10.30 i Tornby

Tir. 16.februar kl.10.30 musikgudstjenste i Tornby

Tor.18.februar kl.15.30 ungdomsgudstjeneste i Tornby

21.februar kl. 9.00 i Tornby

28.februar kl. 9.00 i Vidstrup

 

23.DEC.2020:

Kære alle i Tornby og Vidstrup.

Pga. den nye covid19 variant fra England har vi i allersidste øjeblik været nødt til at aflyse alle julens gudstjenester frem til og med 3.januar 2021. Der vil blive live-streamet fra Tornby kirke kl. 14.00 på kirkens facebook-side. Vi arbejder også på at lægge en video op fra hallen, med en lille prædiken foran børnenes engle-billeder. Juledag vil præstens BLOG blive opdateret. Her kan man læse juleprædikenerne.

Og husk: man kan altid kontakte præsten, hvis juledagene bliver for triste: 51670666.

Glædelig jul – trods alt!

Sara Dommerby Toft

 

HER KAN DU SE EN VIDEO, OM HVORDAN DU LAVER DIT EGET ENGLEBILLEDE

22.DEC.2020:

Der er i dag kommer skærpede retningslinjer vedr. gudstjenester fra kirkeministeriet. I Tornby og Vidstrup er vi allerede indenfor rammerne også af de skærpede retningslinjer. Vi holder fast i planen. NB! juledag 25.dec. er der ledige pladser til Tornby 10.30. Tilmelding: 51670668.

JULENS GUDSTJENSTER

24/12    JULEAFTEN

10.30 i Tornbyhallen – med SANG

For hele familien – ingen tilmelding

Musikgudstjenester uden sang:

14.00 i Torny kirke

15.30 i Vidstrup

-begge gudstjenester er med tilmelding

25/12    JULEDAG

9.00 i Vidstrup kirke – uden tilmelding

10.30 i Tornby kirke – med tilmelding

26/12    2.JULEDAG

10.30 i Vidstrup kirke – uden tilmelding

27/12    JULESØNDAG

10.30 Tornby kirke – uden tilmelding

TILMELDING: SMS NAVN + ANTAL PERSONER TIL 51670668

 

 

Det konstituerede menighedsråd 18.nov.2020:

Formand:

Dorthe Kjærgaard

Næstformand:

Peter Christensen

Kasserer:

Birthe Jensen

Sekretær:

Carol Ann Kiel

Kontakperson:

Posten deles mellem

Sara Dommerby Toft

& Jens Iver Gaarden

(med ekstern MUS + APV)

Kirkeværge Vidstrup:

Susann Kondrup Kristensen

Kirkeværge Tornby:

Karen Djernes Thomsen

Sognegårdsansvarlig + IT:

Anna-Mette Skovgaard Pedersen

Hjemmeside:

Jens Iver Gaarden

PR:

Sara Dommerby Toft

 

Første ordinære menighedsrådsmøde finder sted 15.dec.2020 kl. 18.30-20.30

 

6.NOVEMBER 2020:

NYT VEDR. NEDLUKNINGEN

Vi kan stadig mødes til gudstjenster under de gældende restriktioner (mundbind og begrænset antal personer)

Dåb, vielse, bisættelse og begravelse kan også foregå under de gældende restriktioner.

Konfirmander får hjemmeundervisning. De vil blive kontaktet i næste uge.

Babysalmesang, Tumlinger og alle andre børnearrangementer aflyses.

Coronakaffe kan vi ikke holde under den nuværende form, men man kan stadig komme forbi i sognegården hver tirsdag formiddag, hvor præsten har kaffe på kanden. Hvis ikke tidspunktet passer, er man meget velkommen til at aftale et andet tidspunktet: 5167066

 

NYT MENIGHEDSRÅD

15.september 2020 var der valgforsamling og de nye valgregler skulle prøves af i praksis. Der var et godt fremmøde, men heldigvis også plads nok til at vi kunne overholde kravet om en meters afstand, så vi undgik fare for smittespredning.

Det lykkedes at samle et godt og stærkt hold som stillede op til menighedsrådet for de næste fire år. Tak til jer der kom, og stor tak til jer, der stillede op til menighedsrådet for Tornby og Vidstrup sogne!

Den videre procedure er, at man inden for fire uger (fra 15/9) kan opstille en alternativ liste til den, der blev aftalt d. 15. sep. og derved udløse kampvalg. Hvis ikke dette sker, vil den nedenstående liste være valgt som menighedsråd og tiltræde 1. søndag i advent 2020.

TORNBY

Dorthe Kjærgaard

Anna-Mette Skovgaard Pedersen

Peter Christensen

Karen Djernes Thomsen

Jens Iver Gaarden

 

VIDSTRUP

Birthe Jensen

Carol Ann Kiel

Susann Kondrup Christensen

 

Suppleanter

Grethe Olesen

Anni Krogsgaard

Lene Olesen

 

Corona-bekæmpelse.

2.juni:

Gudstjenester:

Fra søndag d.7.juni følger vi den gudstjenesteplan, der er meldt ud i kirkebladet, og som kan ses her på hjemmesiden. Der er stadig adgangsbegrænsning på hhv. 28 i Tornby og 18 i Vidstrup - indtil andet er udmeldt.

Konfirmander:

Undervisningen begynder i Tornby 24.sep. kl. 8.00 i sognegården

 

19.maj:

Glæden er stor: vi kan åbne kirken for gudstjenester igen. Hvis du er forhindret i at komme, er det stadig muligt at læse præstens prædiken på Præstens BLOG, dog først efter den er holdt.

Det maksimale antal i Tornby kirke er 28

Det maksimale antal i Vidstrup kirke er 18

-for at give plads til så mange som muligt holder vi flere gudstjenester frem til pinse:

GUDSTJENESTEPLAN FOR DE KOMMENDE 2 UGER:

21.maj:                        9.00 Vidstrup – uden altergang

10.30 Tornby – med altergang

 

24.maj:                        9.00 Tornby – uden altergang

                                    10.30 Vidstrup – med altergang

 

31.maj:                        9.00 Vidstrup – uden altergang

                                    10.30 Tornby – med altergang

 

2.Pinsedag                  10.30 Tornby – med altergang

 

 

18.maj: Der er kommet retningsllinjer ud sent i går aftes. Vi arbejder lige nu på at finde ud af, hvordan og hvor man vi kan holde gudstjeneste på torsdag og søndag. men glæd jer, for nu kan vi mødes i kirken igen!

Vi regner med at have det heæe på plads sidst på eftermiddagen imorgen 19.maj, hvorefter det vil blive offentliggjort her på siden, på facebook og via opslag.

Sara Dommerby Toft

 

16.maj: Vi Havde håbet på, at der i ville komme nye retningslinjer for afholdelse af gudstjeneste i denne uge, så vi kunne invitere til kristi Himmelfarts gudstjeneste i god tid, men endnu er intet meldt ud. Vi venter spændt, og offentliggør hvordan vi fremover kan holde gudstjeneste, så snart vi ved noget.

Sara Dommerby Toft

sognepræst

 

4.maj:

For 75 år siden lød befrielsesbudskabet over landet d.4.maj kl. 20.36 om aftenen. 5 års besættelse var overstået og en af verdenshistoriens mest grusomme krige var ved at ebbe ud.

Vi skulle have haft sangaften, og markeret befrielsen ved at mødes i sognegården. Men sådan kan det ikke blive. Dog skal befrielsen stadig markeres. Vi ringer med klokkerne på selve befrielsesaftenen kl. 20.30 i Tornby og 20.45 i Vidstrup. Og så tænder vi lys både i kirkerne og sognegården.

Og når dagen oprinder d.5.maj, så hejses flaget ved begge kirker.

Det gør vi for at mindes dem, der gav deres liv for friheden. Det gør vi for at huske på, at friheden ikke er en selvfølge; at den totalitære styreform, som nazismen udfoldede i al dens gru, altid truer det frie og åbne samfund, også idag.

Kæmp for alt hvad du har kært,

dø om så det gælder,

da er livet ej så svært,

døden ikke heller.

 

7.april:

Gudstjenester

- er aflyst til efter 10.maj.

Præstens prædiken kan læses på kirkens hjemmeside under ”Præstens BLOG”.

Minikonfirmander

- er udskudt til efter sommerferien.

Konfirmationerne

- er udskudt til 29.august.

Arrangementer – også for børn

- er aflyst indtil 10.maj.

HUSK: Det er altid muligt at kontakte en præst.

Ring eller skriv til: Sara Dommerby Toft, sdt@km.dk, 5167 0666.

25.marts:

Nyt tidspinkt for aftenringning: 17.00. Læs mere om det på Præstens BLOG.

24.marts:

Alle de udmeldte aflysninger af arrangementer og gudstjenester er forlænget til og med 13.april. Det betyder at vi ikke kan fejre påsken sammen i kirkerne for første gang så længe kirken blev bygget. Der vil dog stadig blive lagt en prædiken på præstens BLOG hver gang vi skulle have fejret gudstjeneste sammen.

Og husk: bare fordi vi ikke kan mødes i kirkerne, er påsken ikke aflyst.

Det er tid til fordybelse - også i den største af alle historier. Læs i bibelen eller salmebogen. Lyt til gudstjenster i radioen, se dem i fjernsynet, eller følg med i alle de ting, der sker på internettet, når evangeliet forkyndes og formidles der.
20.marts:

De nye datoer for konfirmation i vores område bliver som følger:

 

Tornby lørdag 29.august kl. 11.00

Horne lørdag 29.august kl. 10.00

Asdal lørdag 29.august kl. 12.30

Emmersbæk lørdag 29.august kl. 10.00

Hirtshals søndag 30.august kl. 10.00

 

18.marts:

VIGTIG INFORMATION vedr. Konfirmation 2020.

Biskopperne har i enighed vedtaget: ”Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte”.

Dette gælder også Tornby og VIdstrups konfirmander. Vi melder nye datoer ud hurtigst muligt, men sørger samtidig for at koordinere indbyrdes - så datoen kommer desværre ikke allerede idag.

Hvis I spørgsmål er i velkomne til at ringe til præsten:

Sara Dommerby Toft, 51670666

 

14.marts:

Der er nu udsendt retningslinjer i forbindelse med corona-bekæmpelse. Læs nedenfor, hvad det har af betydning for os i Tornby og Vidstrup sogne:

Alle arrangementer aflyses frem til udgangen af marts.

Al undervisning, konfirmander, børne- ungearbejde, kor etc. aflyses frem til udgangen af marts.

Alle gudstjenester aflyses frem til og med 29.marts.

Dåb og vielser udskydes, hvis det er muligt.

Bisættelser og begravelser skal afholdes indenfor 14 dage. Men med så få deltagere som muligt. Der vil blive mulighed for at afholde en mindehøjtidelighed i kirken for en større gruppe, når epidemien er ebbet ud.

HUSK: det er altid muligt at kontakte en præst. I denne tid er vi blevet bedt om kun i nødstilfælde at mødes ansigt til ansigt, men så vidt muligt at tale sammen via skype, mail eller telefon. Sara Dommerby Toft, sdt@km.dk, 5167 0666.

Da vi ikke kan holde gudstjenester, vil jeg i de følgende uger lægge mine prædikener ind på PRÆSTENS BLOG på denne side.

 

***

Tornby og Vidstrup kirker ligger højt mod nord og omgivet af vidunderlig og til tider barsk natur.

Her er højt til loftet og masser af frisk luft, og sådan ønsker vi også at være kirke.

Med nærvær, liv og lys  - med plads til alle og med rum både for traditionelle og nye fællesskaber.