Konfirmander

Om at gå til præst

Til præst udersøger vi kristendommen sammen. Først og fremmest skal vi lærer bibelhistorierne at kende. Og vi høre om kirkens historie gennem tiden ind til idag - og finder ud af, hvordan kristendommen er levende og påvirker os lige nu.

Det gør vi på mange forskellige måder, ved at høre eller læse historier fra bibelen, se film, være kreative, synge, lege - og undervejs også arbejde hårdt for at finde svar på livets store spørgsmål. Præsten lærer ofte lige så meget som konfirmanderne undervejs.

Praktiske oplysninger

Næste års konfirmander kan indskrives på denne hjemmeside. Vi har opfyldt kriterierne omkring personfølsomme oplysninger, så der er sikkerhed omkring videregivelse af konfirmandernes cpr-numre. Klik på "Konfirmandtilmeld." i hjemmesidens øverste bjælke.

Du kan blive konfirmeret i Tornby og Vidstrup uanset hvilken skole, du går på.

De sidste år er der sket et stort opbrud i skolestrukturen, så der ikke længere går børn i 7.klasse på Tornby skole, men i hhv. Hirtshals og på forskellige skoler i Hjørring. Hvis man går i skole i Hjørring plejer man at blive undervist med sin klasse der, men det er stadig muligt at blive konfirmeret i Tornby eller Vidstrup. Skriv eller ring til præsten for nærmere oplysninger.

Vi har en aftale med Hirtshals skole om, at konfirmander fra Tornby-Vidstrup området går til præst i Tornby. Man møder op i sognegården kl. 8.00, og bliver kørt til HIrtshals i bus, når undervisningen er færdig. Nogle år samarbejder vi med Horne, så konfirmanderne bliver undervist sammen. Hvis det er tilfældet, vil I blive kontaktet.

 

Billede af konfirmander

De smukke unge mennesker - som blev konfirmeret i Tornby kirke 2019.