Folkekirkens struktur

Folkekirkens centrale organ er menighedsrådene. Det er lokalstyring af kirke.

Menighedsrådene er organisret i provstier, der normalt dækker en kommune. Dog kan store kommuner deles i mindre provstier, som det fx er tilfædet i Hjørring Nordre og Søndre Provsti. Det er provstierne, der udskriver kirkeskat, og har tilsyn med menighedsråd og præster.

Landet er inddelt i ti stifter, der styres af en biskop. Alle hører under folketinget og kirkeministeriet og derved under Dronningen som øverste myndighed.

Der er valg til både menighedsråd, provstiudvalg og stiftråd hvert fjerde år. Desuden vælges biskoppen af stiftets præster og menighedsråd.