Stil Op!

Vi har menighedsrådsvalg i november 2024.

Kunne du tænke dig at stille op til menighedsrådet så kontakt menighdesrådsformand: