Menighedsråd

Menighedsrådet leder det kirkelige liv i sognet.

Menighedsrådet har derfor mange opgaver. Lige fra ansættelse af medarbejdere til vedlighold af bygninger og de mange forskellige arrangementer, som kirken står for.

I Tornby og Vidstrup har man slået to sognes menighedsråd sammen, da der altid har væretr et tæt samarbejde mellem de to kirker, der lige siden reformationen har deltes om præsten.

Vi holder møder ca. en gang i måneden. Møderne er offentlige, så længe vi ikke behandler personfølsomme oplysninger som fx. ansættelsesforhold. Derfor er enhver velkommen til at deltage i møderne (dog uden tale og stemmeret), og man kan altid få indblik i beslutninger ved at læse de offentlige mødereferater, der lægges ud i våbenhusene, i sognegården og her på hjemmesiden.

Menighedsrådet i Tornby og Vidstrup kirker har 8 medlemmer. Præsten er født medlem af rådet.

kommende aktiviteter