Fødsel

Fødselsanmeldelse

Et barns fødsel skal anmeldes. Normalt foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen foregået uden jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen. Hertil anvendes blanketten "Fødselsanmeldelse". Blanketten forefindes på www.personregistrering.dk.

Hvis forældrene er gift, skal man desuden sørge for, at kirkekontoret får en kopi af begge forældres dåbs- eller navneattester, samt en kopi af forældrenes vielsesattest.

Hvis forældrene ikke er gift, skal man ligeledes sørge for, at kirkekontoret får en kopi af begge forældres dåbs- eller navneattester. Desuden skal faderskabet fastslås. Dette gøres på en af tre blanketter "Omsorgs og ansvarserklæring", "Morens oplysninger til faderskabssagen" eller "Anerkendelse af faderskab". Blanketterne forefindes på www.personregistrering.dk. Her kan du også læse mere om de forskellige blanketter. Du er også velkommen til at kontakte kirkekontoret for flere informationer.

Fødselsanmeldelse og attester afleveres eller sendes til:

Hirtshals Kirkekontor
Kirkegade 14, Hirtshals
Tlf. 9625 1100

Mandag-torsdag kl. 08-14, fredag kl. 08-13

kommende aktiviteter