Kirken

Tornby og Vidstrup kirker er en del af den danske folkekirke, som tilhører den evangelisk-lutherske gren af kristendommen.

Folkekirken har eksisteret siden demokratiet blev indført i 1849. Før det, havde vi enevælde og kirken tilhørte kongen. 

Men efter grundlovens vedtagelse blev kirke og stat skilt ad, dog beholdt man det samarbejde, der havde været før vi fik vores grundlov, for det har altid været præsten, der stod for at registrere fødte, døbte, konfirmerede, viede og døde i deres sogne. Med grundloven blev kirken en selvstændig enhed, men med en løs tilknytning til staten. Den siddende regent i Danmark er folkekirkens overhovede. Derfor beder vi for Dronningen og alle andre med magt, når vi holder gudstjeneste.

Folkekirken har landets mest decentrale demokratiske opbygning. I1903 indførte man menighedsråd, og overgav dermed beslutningen om, hvem der skulle være præst i sognet til sognets egne beboere. Menighedsrådene svarer langt hen ad vejen til de gamle sognegrænser, og blev opretholdt, da man nedlagde sognerådende i forbindelse med kommunalreformen i 1970.

Der er valg til menighedsrådet hvert 4. år. Næste gang i 2024.

Folkekirkens logo

kommende aktiviteter