Dåb

Ring til præsten eller kirkekontoret og aftal hvilken søndag det skal være.

Sognepræst

Lars-Erich Stephansen konstitueret sognepræst.
Kontakt info:
Mail: lestephansen@gmail.com
Telefon: 23431043

Eller

Hirtshals Kirkekontor, tlf. 9625 1100.

Inden dåben vil præsten normalt komme på besøg og fortælle om ritualet og dåbens betydning.

Hvad er dåb?

Dåben er indgangsporten til den kristne kirke og til medlemsskab af Folkekirken. Dåben er Guds løfte til os om, at han ser på os som sine børn.

I dåben bliver man knyttet sammen med Jesus. I dåben sker det samme med os, som der skete dengang Jesus overvandt døden til påske, hvor han blev korsfæstet langfredag, men GUds kærlighed er stærkere end den død, der venter os alle, så påskemorgen rejste Gud sin søn fra graven igen. og når vi bliver døbt, bliver vi en del af denne store fortælling om, hvordan Guds kærlighed sejrer over døden. Derfor tegner vi korsets tegn forud for dåben.

Og så får barnet sit navn. det betyder selvfølgelig noget rent jurisisk, men det betyder også, at Gud kendes ved barnet, at både mennesker og Gud nu kan kalde på os og kendes ved os.

Og så kommer overøsningen. I "gamle dage" blev barnet dykket helt ned i vand. Efter reformationen gik man over til kun at overøse barnets hoved med tre håndfulde vand "i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn", men betydningen er den samme, og den er dobbelt, for vand er både livstruende og livgivende. Betydningen af vandet er det samme også at pege på både døden og livet. I dåben dør vi sammen med Jesus, og vi opstår sammen med ham og på den måde er vi kædet sammen med Guds altovervindende kærlighed, og vi skal ikke længere frygte døden, for Gud lover os, at han vil være med os alle dage ind til verdens ende. Det betyder, at ikke engang døden kan skille os fra Gud.

Hvorfor har vi barnedåb?

Vi holder barnedåb af flere årsager. Dåben er en tradition i mange familier. Nogle har en dåbskjole, der er blevet båret af familiens medlemmer over flere generationer, og med deres forskellige navne broderet på stoffet. For andre er dåbe noget helt nyt. Nogle mennesker bliver først døbt, når de skal konfirmeres - eller endnu senere, når de er voksne eller gamle mennesker, men uanset hvad bliver alle mødt med den samme store kærlighed og nåde, når det kommer til dåben.

Uanset om man er et spædbarn eller en olding, når man kommer til dåben, så er alle dåbshandler barnedåb, for overfor Gud er vi alle børn, uanset hvor gamle vi er, og i dåben sker der netop det, at vi bliver genfødt som Guds børn, for kun når vi ser Gud gennem det løfte, han giver os i dåben, kan vi få øje på en kærlig fader.

Man plejer at sige at kristentroen handler om at give - at give sin kærlighed og omsorg til sine medmennesker. Men før man kan det, skal man selv modtage kærligheden og omsorgen. Derfor kunne man også sige, at kristentroen først og fremmest handler om at modtage: modtage livet, nåden og kærligheden fra Gud. Og netop det at modtage er små børn eksperter i. De kan ikke andet end at modtage. Modtage tøj, mad og omsorg fra deres forældre. Først senere i livet bliver vi i stand til at give noget igen. Derfor er de små børn vores forbilleder, når det gælder tro. For troen er at modtage Guds kærlighed, så den vokser i os, og vi slet ikke kan lade være med at dele den med vores medmennesker.

Hvor gammelt skal barnet være?

Fra gammel tid var det skik, at barnet skulle døbes allerede søndagen efter, at det var født. Dengang var spædbørnsdødeligheden høj, og man var bange for, at barnet skulle dø, før det var blevet døbt. Da barnets mor stadig lå i barselssengen, kunne man få en anden kvinde til at bære barnet til dåben. Denne kvinde kaldte man gudmor.

Nu om dage venter de fleste med at få barnet døbt til det er 2-4 måneder gammelt.

Det skal dog understreges, at man kan blive døbt, uanset hvilken alder, man har!

Hvad er en fadder?

En fadder er et vidne til dåben. Derfor skal en fadder være til stede ved dåben. Desuden lover fadderne at tage sig af, at barnet bliver "opdraget i den kristne tro", hvis forældrene dør eller barnet af anden grund kommer til at stå alene.

Der skal være mellem 2 og 5 faddere. Gudmoren eller gudfaren (dvs den, der bærer barnet, hvis det ikke er faren eller moren) tæller også som fadder. Kirkekontoret skal have navne og adresser på alle fadderne.

En fadder behøver ikke at være medlem af Folkekirken. De eneste krav, der stilles til en fadder, er, at han/hun er døbt, at han/hun skal have nået konfirmationsalderen (men ikke nødvendigvis være konfirmeret), og at han/hun indvilliger i at forestå opdragelsen i den kristne tro, hvis forældrene dør før barnet bliver voksent.

At opdrage i den kristne tro.

Forældrene lover også at sørge for, at barnet bliver opdraget den kristne tro. Det er de allerfleste forældre allerede i fuld gang med også før de bærer deres barn til dåben, for at opdrage et menneske i den kristne tro er først og fremmest, at vise barnet kærlighed, for kun ved at lære kærligheden at kende, kan vi senere i livet forstå det, som Jesus kom til verden for at fortælle os: At Gud er kærlighed, og vi er elskede forud for alt hvad der sker i vores liv.

En anden ting, der er vigtig i den kristne børnelærdom er alle de store og spændende fortællinger, der findes i Bibelen. Det er historier, som har præget vores samfund og måde at tænke på igennem mange hundrede år. Når man bliver døbt i Tornby eller Vidstrup får man en børnebibel som gave fra sognet, så man kan høre bibelhistorie fra man er helt lille.

Endelig er det en vigtig del af troen, at vi kan bede til Gud. Derfor får vi også allesammen en bøn med os i dåbsgave, nemlig Fadervor, som er den fælles bøn, som alle kristne kan bede sammen uanset, hvorfra i verden de kommer. Det er en meget god idé at lære sit barn at bede Fadervor, fx. når I putter barnet. Fadervor taler til os i hver eneste situation i gennem livet, og vi siger fadervor sammen til både gudstjenester, konfirmation, bryllup og begravelse, så ved siden af at være den bøn, der minder os om at Gud er med os i vores liv, så binder Fadervor os sammen med de mennesker, vi beder bønnen sammen med.

Sådan foregår dåben

En dåb i Tornby eller Vidstrup kirke er en del af søndagens gudstjeneste. Forældrene bærer barnet ind ved gudstjenestens begyndelse, og deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden.
Dåben ligger i begyndelsen af gudstjenesten. Når det er blevet tid til selve dåben, går forældrene med barnet og fadderne frem til døbefonten. Børn blandt dåbsgæsterne bliver også opfordret til at komme med op til døbefonten, så de kan se, hvad der sker.
Præsten starter med at bede en bøn. Den bliver efterfulgt af dåbsbefalingen og beretningen om ”Lad de små børn komme til mig”. Så taler præsten direkte til barnet, og tegner kors for ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud.
Derefter kommer vi til den del, hvor den der bærer barnet skal sige noget.

Præsten spørger: ”Hvad er barnets navn”. Den, der bærer barnet, svarer.
N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!
Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja!
Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja!
Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja!
Vil du døbes på denne tro? - Ja!

Præsten øser lidt vand på barnets hoved tre gange – for Gud Fader, Søn og Helligånd – og velsigner barnet. Og måske hjælper en ældre søster eller bror med at tørre barnets hoved.

Til sidst holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres opgaver og pligter som vidner til dåben og de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og oplære det i den kristne tro.

Så fortsætter gudstjenesten. I går som dåbsfamilie ud af kirken sammen med præsten.
Hvis I har brug for det under gudstjenesten, er der mulighed for at gå ud i våbenhuset, hvor I kan trøste, skifte ble eller hvad der nu er brug for med sådan en lille størrelse.

Gudstjenesten varer ca. 1 time.

Fotografering

Man er velkommen til at fotografere inde i kirken efter gudstjenesten. Yderligere fotografering aftales med præsten.

kommende aktiviteter