Læsekredsen

Læsekredsen består af 8 medlemmer + sognepræsten. Vi mødes 8-10 gange årligt oftest i sognegården til en kop kaffe og en god snak om de bøger, vi læser. Mødetidspunktet er onsdage kl. 10-11.30. Er du interesseret i at være med kan du kontakte sognepræst Sara Dommerby Toft, tlf. 5167 0666 eller mail: sdt@km.dk

Citat fra en af læsekredsens diskussioner

Drejer det sig om «tilværelsens ulidelige lethed» eller «tilværelsens ugidelige mæthed»?

Filmklubben - en læsekreds bare med film

Filmklubben mødes typisk 3 gange pr. halvår. Her er ingen begrænsninger på deltagerantallet - så kom glad forbi.

Pt. holder filmklubben pause.

Kalender

Ingen begivenheder fundet.